Vastgoed: Value / Worth / Price


Een taxatie is geen feit, maar een schatting van de meest waarschijnlijke prijs die zou worden betaald op de waardepeildatum.

  • Value is objectief: de waarde voor velen (de markt)
  • Worth is subjectief: de waarde voor de huidige eigenaar
  • Price is de transactiesom
Top